Otvoritev šole

12.00 – 12.10 Roškar Z.: Uvodni nagovor

1 SKLOP:

12.10 – 12.25 Roškar Z.: Kako se lotimo branja krvne slike?

12.25 – 12.40 Černelč P.: Podpora umetne inteligence pri branju krvne slike

12.40 – 12.55 Dreisinger M.: Nujna stanja v hematologiji

12.55 – 13.10 Škerget M.: Akutne levkemije

13.10 – 13.25 Skopec B.: Avtologne presaditve krvotvornih matičnih celic – zapleti ter oskrba bolnika

13.25 – 13.40 Razprava

13.40 – 14.00 Odmor s kavo

2.SKLOP:

14.00 – 14.15 Koler-Huzjak M.: Prehrana hematološkega bolnika

14.15 – 14.30 Mlakar B.: Fizioterapija pri hematološkem bolniku

14.30 – 14.45 Ražman M.: Oskrba podkožne valvule hemato – onkološkega bolnika

14.45 – 15.00 Razprava

3. SKLOP:

15.00 – 15.15 Majal M.: Trombocitopenije

15.15 – 15.30 Ivanov S.: Motnje hemostaze

15.30 – 15.45 Granda S.: Antitrombotična terapija pri hematološkem bolniku

15.45 – 16.00 Glaser Kraševac M.: Anemije

16.00 – 16.15 Razprava

16.15 – 16.35 ODMOR ZA KAVO IN POGOSTITEV

4. SKLOP:

16.35 – 16.50 Dreisinger M.: Mieloproliferativna obolenja

16.50 – 17.05 Soršak A.: Kronična limfocitna levkemija

17.05 – 17.20 Hauptman J.: Diagnostika in zdravljenje diseminiranega plazmocitoma

17.20 – 17.35 Razprava

17.35 – 17.45 ZAKLJUČKI SREČANJA

Hematološka sekcija in njena naslednica ZHS imata za seboj pet desetletij dela, ki so prinesla napredek znanja in boljše možnosti za za pomoč bolnikom z boleznimi krvi. Tudi danes, enako kot ob ustanovitvi, čutimo potrebo po obstoju in delovanju.

KONTAKT

  • Združenje hematologov Slovenije

  • Klinični center Ljubljana
    Klinični oddelek za hematologijo
    Zaloška 7, 1000 Ljubljana
  • +386 1 522 35 76

  • +386 1 522 27 22