PROGRAM

OSNOVE HEMOSTAZE
9:30-10:30 Fiziologija hemostaze in testi

 • Primarna hemostaza (Rener K.)
 • Sekundarna hemostaza (Preložnik Zupan I.)
 • Fibrinoliza in inhibicija koagulacije (Anžej Doma S.)
10:30-11:00 Laboratorij: kaj so kvalitetni vzorci za testiranja hemostaze in kako jih pridobiti (Podgornik H., Fink M.)
MOTNJE PRIMARNE HEMOSTAZE
11:00-11:15 Hereditarna hemoragična teleangiektazija (Osler Weber

Rendu, Ehler Danlos, Marfan, Osteogenesis imperfecta, Fabry) (Preložnik Zupan I.)

11:15-11:30 Glanzmann trombastenija in druge prirojene motnje funkcije trombocitov, jatrogene motnje hemostaze. (Rener K.)
11:30-12:00 ODMOR
12:00-12:30 Trombocitopenije in urgentna stanja (ITP, TTP, HIT, DIK) (Skopec B.)
12:30-12:50 von Wilebrandova bolezen (primer bolnika tip 1, razdelitev in posebnosti podtipov vWB) (Anžej Doma S.)
MOTNJE SEKUNDARNE HEMOSTAZE
12:50-13:10 Hemofilija (Preložnik Zupan I.)
13:10-13:30 Pridobljene motnje sek. hemostaze (Preložnik Zupan I.)
13:30-14:00 Jatrogene motnje sek. hemostaze (Miklič M.)
14:00-15:00 KOSILO
URGENTNA STANJA Z NAGNJENOSTJO H KRVAVITVAM
15:00-15:20 Hiperfibrinoliza, DIK (Rener.K.)
15:20-15:40 TTP (Škerget M.)
15:40-16:00 Pridobljena hemofilija (Cvejić Vidali G.)
16:00-16:30 ODMOR
16:30-18:00 Klinični primeri, interaktivno sodelovanje;

Vabljeni, da predstavite svoje klinične primere.

18:00-18:30 ZAKLJUČNI KOLOKVIJ

Our membership includes more than 60 internists, paediatricians, biologists and other experts with special interest in haematology.

KONTAKT

 • Slovenian Heamatological Society

 • University Medical Centre Ljubljana
  Department of Haematology
  Zaloška 7, 1000 Ljubljana

 • +386 1 522 35 76

 • +386 1 522 27 22