• 12:00 – 12:30 OTVORITEV IN PREDSTAVITEV FARMACEVTSKIH PREPARATOV
SIMPOZIJ: PFIZER
 • 13:30 – 13:45 Preložnik Zupan I.: Profilaksa pri bolnikih s hemofilijo
HEMOFILIJA IN KIRURŠKA OBRAVNAVA SKLEPNIH ZAPLETOV
Moderatorji:Preložnik Zupan I., Zver S., Pompe B.
 • 13:45 – 14:00 Faganel B.: Primarna profilaksa pri otrocih
 • 14:00 – 14:15 Plut D.: Ultrazvočna diagnostika sklepnih zapletov
 • 14:15 – 14:30 Anžej Doma S.: Priprava bolnika s hemofilijo na operativni poseg
 • 14:30 – 14:45 Pompe B.: Operativno zdravljenje – naše izkušnje
 • 14:45 – 15:00 Fink M.: Laboratorijsko določanje faktorjev strjevanja krvi
SIMPOZIJ: BAYER
 • 15:15 – 15:45 Preložnik Zupan I.Rener K., Anžej doma S.: Prva zbirka kliničnih primerov z zdravilom Kovaltry
 • 15:45 – 16:00 Razprava
 • 16:00 – 16:30 Odmor za kavi in ogled posterjev s predstavitvijo avtorjev
PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC – SKLOP OMOGOČILA DRUŽBA AMGEN
Moderatorji:
Bila J., Sever M., Skopec B.
 • 16:30 – 16:45 Sever M.: Redke indikacije za avtologno PKMC
 • 16:45 – 17:00 Skopec B.: Diseminirani plazmocitom: Tandemska presaditev: DA ali NE
 • 17:00 – 17:30 Bila J.: Transplantation in RR myeloma in the era of new drugs
 • 17:30 – 17:45 Razprava
REDKE BOLEZNI V HEMATOLOŠKI AMBULANTI
Moderatorji: Jazbec J., Škerget M., Košnik M.
 • 18:00 – 18:15 Košnik M.: Alergična reakcija na pik krilokožcev in desenzibilizacija
 • 18:15 – 18:30 Škerget M.: Bolezni mastocitov – pristop k diagnozi
 • 18:30 – 19:00 Avčin S.: Redke anemije v otroški dobi
SIMPOZIJ: NOVONORDISK
 • 19:00 – 19:30 Sorensen B. (Danska), Preložnik Zupan I.: Učinkovitost in varnost novega rekombinantnega faktorja s podaljšanim delovanjem.
 • 20:30 VEČERJA
Skupni sestanek ZTMS in ZHS, ZTMS
Moderatorji: Marič I., Preložnik Zupan I., Jovan B.
 • 08:00 – 08:15 Marič I.: Konsenzus konferenca o PBM (Frankurt), predstavitev sklepov
 • 08:15 – 08.30 Čebokli A., Zver S.: Predoperativna priprava bolnika na elektivni poseg,  vloga i.v. železa  
 • 08:30 – 08:45 Vidali G., Preložnik Zupan I.: Ocena anemije po operativnem posegu in ukrepi
 • 08:45 – 09:00 Cah Rakušček ?. Predstavitev PBM v Splošni bolnišnici Izola
 • 09:00 – 09:15 Kramar I.: Predstavitev PBM v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
 SIMPOZIJ: CELGENE
 • 09:15 – 10:00 Zver S., Preložnik Zupan I.: Izkušnje, zdravljenje diseminiranega plazmocitoma  Sloveniji z zdravilom Imnovid
 • 10:00-10:30     Odmor
Skupni sestanek ZHS in ZLM
POMEN PREOSTALE MERLJIVE BOLEZNI (MRD)
Moderatorji: Fink M., Furlan T., Sever M..
 • 10:30 – 10:45 Podgornik H.: Prepoznavanje označevalcev za določanje MRD
 • 10:45 – 11:00 Reberšek K.: Uporaba pretočne citometrije pri določanju MRD
 • 11:00 – 11:15 Pajič T.: Uporaba metod molekularne genetike pri določanju MRD
 • 11:15 – 11:30 Škerget M.: Pomen MRD pri zdrav- ljenju diseminiranega plazmocitoma
 • 11:30 – 11:45 Kavčič N.: Pomen MRD pri vodenju akutne limfoblastne levkemije pri odraslih
 • 11:45 – 12:00 Novak P.: Sledenje MRD po presaditvi KMC
 • 12:00 – 12:15 Razprava 
 • 12:15 – 12:30 Strokovni sestanek ZHS in zaključek  

Hematološka sekcija in njena naslednica ZHS imata za seboj pet desetletij dela, ki so prinesla napredek znanja in boljše možnosti za za pomoč bolnikom z boleznimi krvi. Tudi danes, enako kot ob ustanovitvi, čutimo potrebo po obstoju in delovanju.

KONTAKT

 • Združenje hematologov Slovenije

 • Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo
  Zaloška 7, 1000 Ljubljana

 • +386 1 522 35 76

 • +386 1 522 27 22