PETEK, 11.10.2019

NOVI PRISTOPI ZDRAVLJENJA LIMFOPROLIFERATIVNIH OBOLENJ

Moderatorji: Jezeršek Novaković B., Sever M., Galjević G.

13:00 – 13:20 Jezeršek Novaković B.: Zdravljenje R/R DVCBL

13:20 – 13:40 Sever M.: Mesto PKMC pri zdravljenju R/R DVCBL

13:40 – 14:00 Gašljević G., Pahole J.: Diagnostika limfomov T

14:00 – 14:20 Pahole J.: Zdravljenje limfomov T

SIMPOZIJ: TAKEDA

14:20 – 14:50 Jezeršek Novaković B.:Vloga brentuksimab vedotina pri zdravljenju Hodgkinove bolezni.

14:50- 15:00 Razprava

SIMPOZIJ: NOVARTIS

15:00 – 15:30 Lacaboni G (Španija): Zdravljenje s CAR-T celicami

15:30 – 15:45 Razprava

SIMPOZIJ: ABBVIE

15:45 – 16:15 Pejša V (Hrvaška). Benefits for CLL patient treated with Venclyxto- our learnings from clinical practice.

16:15 – 16:30 Razprava

16:30 – 17:00 ODMOR ZA KAVO in OGLED POSTERJEV S  PREDSTAVITVIJO AVTORJEV

REDKE KRVNE BOLEZNI

Moderatorji: Zver S., Sever M., Škerget M.

17:00 – 17:15 Šajn M., Sever M.: Histiocitoza Langerhansovih celic

17:15 – 17:30 Čemažar L., Škerget M.: Hipereozinofilni sindrom

17:30 – 17:45 Novak P., Gredelj Šimek N.: Novi pristopi zdravljenja HLH

17:45 – 18:00 Dreisinger M.: Castelmanova bolezen

18:00 – 18:15 Razprava

SOBOTA 12.10.2019

Skupni sestanek ZLM in ZHS

NGS V KLINIČNI HEMATOLOGIJI

Moderatorji: Podgornik H., Sever M., Preložnik Zupan I.

08:00 – 08:20 Pajič T.: Uvedba NGS v klinično prakso

08:20 – 08:40 Podgornik H.: Stopenjska diagnostika protokol KO za hematologijo

08:40 – 09:00 Novak P.: Pomen NGS pri diagnostikiMDS

09:00 – 09:20 Škerget M.: Pomen NGS pri KLL

09:20 – 09:40 Fink M.: Laboratorijski pristop k trombocitni disfunkciji

09:40 – 10:00 Anžej Doma S., Preložnik Zupan I.: Pomen molekularnih preiskav in NGS pri trombocitni disfunkciji

10:00-10:30 ODMOR

PODPORNO ZDRAVLJENJE DISEMINIRANEGA PLAZMOCITOMA

Moderatorji: Jug M., Kos G., Zver S.

SIMPOZIJ: GENZYME A SANOFI COMPANY

10:30 – 11:00 Sever M.: Izkušnje z mobilizacijo s prelixaforjem

11:00 – 11:15 Razprava

11:15 – 11:30 Jug M.: Operativno zdravljenje pri DP

11:30 – 11:45 Kos G.: Mesto radioterapije pri zdravljenju DP

11:45 – 12:00 Kavčič N.: Novosti pri uporabi teralite pri DP

12:00 – 12:15 Rener K.: Preprečevanje okužb pri  DP

12:15 – 13:00 Strokovni sestanek ZHS in zaključek

Hematološka sekcija in njena naslednica ZHS imata za seboj pet desetletij dela, ki so prinesla napredek znanja in boljše možnosti za za pomoč bolnikom z boleznimi krvi. Tudi danes, enako kot ob ustanovitvi, čutimo potrebo po obstoju in delovanju.

KONTAKT

  • Združenje hematologov Slovenije

  • Klinični center Ljubljana
    Klinični oddelek za hematologijo
    Zaloška 7, 1000 Ljubljana
  • +386 1 522 35 76

  • +386 1 522 27 22