• 12:00 ­– 12:30 OTVORITEV IN PREDSTAVITEV FARMACEVTSKIH PREPARATOOV
SIMPOZIJ: ROCHE
 • 13:30 – 14:00 Trnený M. (�eška): Obinutuzumab pri zdravljenju limfomov.
 • 14:00 – 14:15 Razprava
LIMFATIČNE NOVOTVORBE IN PKMC
Moderatorji: Zver S., Jezeršek B., Sever M.
 • 14:15 – 14:35 Sever M.: Indikacije za PKMC pri limfati�nih novotvorbah
 • 14:35 – 14:50 Rugelj U., Pahole Goli�nik J.: Rezultati PKMC pri Hodgkinovi bolezni na OI
 • 14:50 – 15:05 Bolte�ar L., Jezeršek Novakovi� B.: Rezultati PKMC pri folikularnem limfomu in 1. plaš�nih celic
 • 15:05 – 15:20 Novak P.: Zapleti PKMC prI limfomih
 • 15:20 – 15:30 Odmor
SIMPOZIJ: SERVIER
 • 15:30 – 15:45 Jezeršek Novakovi� B.: Zdravljenje ponovitev visoko malignega NHL in mesto piksantrona v Sloveniji – prikaz primerov.
 • 15:45 – 16:00 Baši� Kinda S.(Zagreb): Zdravljenje ponovitev visoko malignega NHL in mesto piksantrona na Hrvaškem – prikaz primerov
 • 16:00 – 16:15 Razprava
 • 16:15 – 17:00 ODMOR ZA KAVO in OGLED POSTERJEV S PREDSTA- VITVIJO AVTORJEV
NOVOSTI V ZDRAVLJENJU LIMFATIČNIH NOVOTVORB
Moderatorji: Prelo�nik Zupan I., Jezeršek B., Aurer I.
 • 17:00 – 17:20 Ju�ni� Šetina T.: Zdravljenje novoodkritih in ponovljenih Hodgkinovih limfomov
 • 17:20 – 17:40 Jezeršek Novakovi� B.: Zdravljenje novoodkritih in ponovljenih difuznih velikoce- li�nih limfomov B.
 • 17.40 – 18:00 Aurer I. (Zagreb): Nove male molekule v zdravljenju limfomov
SIMPOZIJ: ABBVIE
 • 18:00 – 18:30 Szasz R. (Mad�arska): Zdravljenje KLL z venetoklaksom.
 • 18:30 – 18:45 Razprava
SIMPOZIJ: TAKEDA
 • 18:45- 19:15 Zver S: Naše izkušnje z zdravilom Iksazomib
 • 19:15- 19:30 Razprava
 • 20:30 VEČERJA
Skupni sestanek ZTMS, ZHS in SMSZT
NOVI PRISTOPI V ZDRAVLJENJUAKUTNE IN KRONIČNE REAKCIJE PRESADKA PROTI GOSTITELJU (GVHD)
Moderatorji: Cukjati M., Režun N., Zver S.
 • 08:00 – 08:15 Cukjati M., Milojkovič A.: Sopojavi in zadrki za zunajtelesno fotoferezo
 • 08:15 – 08:40 Rupnik E.: žilni pristop pri ECP.
 • 08:40 – 09:00 Pušnik S., Lamovšek J.: Pristop k negi kože pri bolniku s kožno GVHD
 • 09:00 – 09:10 Lipovšek G., Cizej V .: Pristop k negi bolnika z drisko ob GVHD
 • 09:10 – 09:25 Sever M.: Vloga novih zdravil pri zdravljenju GVHD v UKC Ljubljana
 • 09:25 – 09:40 Cirman T., Hartman K.: Zagotav- ljanje kakovosti pripravka MSC na ZTM
 • 09:40 – 10:00 Stamatovič D.: Zdravljenje GVHD na Vojnomedicinski akademiji Beograd
 • 10:00 – 10:30 Odmor
Skupni sestanek ZHS in ZLM
NOVI PRISTOPI V ZDRAVLJENJU LIMFOMOV
Moderatorji: Podgornik H., Škerget M., Gašljevič G.
 • 10:30 – 10:45 Pretnar J.: Pomen citologije v prepoznavanju limfomov
 • 10:45 – 11:00 Gašljevič G.: Pomen histologije pri limfomih
 • 11:00 – 11:15 Furlan T.: Izzivi pri določanju celičnih označevalcev pri malignih limfomih
 • 11:15 – 11:30 Podgornik H.: Vloga genetskih preiskav pri razvrščanju malignih limfomov in napovedi poteka bolezni
 • 11:30 – 11:45 Grošel A.: Celoviti pristop k diagnostiki limfomov na Onkolškem inštitutu
STROKOVNI SESTANEK ZHS IN ZAKLJUČEK
 • 11:45 – 12:00 Krstanoska F.: Seksualni apekti v hematoonkologiji

Hematološka sekcija in njena naslednica ZHS imata za seboj pet desetletij dela, ki so prinesla napredek znanja in boljše možnosti za za pomoč bolnikom z boleznimi krvi. Tudi danes, enako kot ob ustanovitvi, čutimo potrebo po obstoju in delovanju.

KONTAKT

 • Združenje hematologov Slovenije

 • Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo
  Zaloška 7, 1000 Ljubljana

 • +386 1 522 35 76

 • +386 1 522 27 22