KRONIČNE MIELOPROLIFERATIVNE BOLEZNI

Moderatorji: Sever M., Gašljević G., Anžej Doma S.

13:00 – 13:30 SIMPOZIJ: Pfizer Preložnik Zupan I, Rener K.: Novosti pri zdravljenju z bosutinibom

13:30 – 13:45 Sever M.: Esencialna trombocitemija in prefibrotična mielofibroza; diagnoza in zdravljenje

13:45 – 14:15 Pretnar J., Gašljević G.: Histologija in citologija kroničnih mieloproliferativnih bolezni

14:15 – 14:30 Anžej Doma S.: Sekundarna policitemija: pristop k diagnozi

14:30 – 14:45 Dreisinger M.: Kronična nevtrofilnalevkemija

GLIVIČNE OKUŽBE PRI BOLNIKIH S KRVNIMI BOLEZNIMI

Moderatorji: Matos T., Rener K., Lukić M.

15:00 – 15:15 Matos T.: Nove laboratorijske metode prepoznavanja glivičnih okužb

15:15 – 15:30 Rupnik E.: Invazivna diagnostika glivičnih okužb

15:30 – 16:00 Rener K. (Empirično), Lukić M.; (Prednostno): Empirično ali prednostno (preemptive) zdravljenje glivičnih okužb pri nevtropeničnih bolnikih

16:00 – 16:30 SIMPOZIJ: MSD Zver S., Rener K.: Letermovir nov pristop k CMV okužbi

16:30 – 17:00 ODMOR ZA KAVO in OGLED POSTERJEV S PREDSTAVITVIJO AVTORJEV

DISEMINIRANI PLAZMOCITOM

Moderatorji: Zver S., Salapura V., Anžej Doma S.

17:00 – 17:30 SIMPOZIJ: JanssenNiels Van de Donk (Amsterdam):Treatment of R/R myeloma

17:30 – 17:45 Salapura V.: Vloga MRI v diagnostiki in oceni odgovora na zdravljenje

17:45 – 18:00 Doma A..: Vloga PET-CT v diagnostiki in oceni odgovora na zdravljenje

18:00 – 18:10 Skopec B, Urdih T: Prehrana pru nevtropeničnem bolniku

18:10 – 18:45 SIMPOZIJ: Abbvie Daniel Heintel (Avstrija): The role of venetoclax in CLL management

30 LET PRESAJANJA KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

Predavanje in slavnostna večerja v veliki večnamenski dvorani.

19:30–19:40 Pretnar J.: Preged presajanja KMC v prvih 30. letih v Sloveniji

19:40-19:50 Sever M.: Prihodnost presajanja KMC v Sloveniji

19:50-20:00 Cukjati M, Lukić L: Pogled transfuziologa na pričetek PKMC 

Skupni sestanek ZTMS in ZHS

ALOGENSKA TRANSPLANTACIJA KMC IN TRANSFUZIJSKI IZZIVI

08:00- 08:20 Melkič E. Aplazija rdeče vrste po alogenski transplantaciji KMC

08:20-08:40 Zima N. Sindrom potujočih limfocitov po alogenski transplantaciji KMC

08:40-09:00 Novak P. Himerizem – klinični vidik

09:00-09:20 Dovč T. Določanje himerizma po alogenski transplantaiji KMC

09:20-09:40 Poženel P. Čiščenje kostnega mozga pri neskladju AB0

09:40-10:00 Maček M. Urbajs M. Posebni imunohematološki primeri po alo tx KMC

10:00-10:30 Odmor

Skupni sestanek ZHS in ZLM, SMSZT

REDKE MOTNJE HEMOSTAZE

Moderatorji: Zupan I, Antić D, Pajić T

10:30-11:00 SIMPOZIJ ROCHE: Oldenburg J. Advances in haemophilia A treatment.

11:15 – 11:30 Trampuš Bakija A: Uporaba kromogene metode za določanje faktorja VIII

11:30 – 11:45 Domen Trampuž, Martina Fink: Uvedba kromogene metode Hyphen

11:45 – 12:00 Antić D (Beograd): Motnje hemostaze pri krvnih boleznih.

12:00 – 12:15 Rener K: Reaktivno povečana aktivnost fakt VIII in vWF

12:15- 12:30 Martina Fink: Vpliv predanalitičnih dejavnikov na teste hemostaze

12:30 – 13:00 Strokovni sestanek ZHS in zaključek

Hematološka sekcija in njena naslednica ZHS imata za seboj pet desetletij dela, ki so prinesla napredek znanja in boljše možnosti za za pomoč bolnikom z boleznimi krvi. Tudi danes, enako kot ob ustanovitvi, čutimo potrebo po obstoju in delovanju.

KONTAKT

  • Združenje hematologov Slovenije

  • Klinični center Ljubljana
    Klinični oddelek za hematologijo
    Zaloška 7, 1000 Ljubljana
  • +386 1 522 35 76

  • +386 1 522 27 22